ExpressionVisitor.VisitMethodCall(MethodCallExpression) Yöntem

Tanım

öğesinin alt öğelerini MethodCallExpressionziyaret edin.

protected public:
 virtual System::Linq::Expressions::Expression ^ VisitMethodCall(System::Linq::Expressions::MethodCallExpression ^ node);
protected internal virtual System.Linq.Expressions.Expression VisitMethodCall (System.Linq.Expressions.MethodCallExpression node);
abstract member VisitMethodCall : System.Linq.Expressions.MethodCallExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
override this.VisitMethodCall : System.Linq.Expressions.MethodCallExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
Protected Friend Overridable Function VisitMethodCall (node As MethodCallExpression) As Expression

Parametreler

node
MethodCallExpression

Ziyaret etmek için ifade.

Döndürülenler

Expression

Değiştirilen ifade, bu veya herhangi bir alt ifade değiştirildiyse; aksi takdirde özgün ifadeyi döndürür.

Şunlara uygulanır