GotoExpression.Update(LabelTarget, Expression) Yöntem

Tanım

Bunun gibi, ancak sağlanan alt öğeleri kullanarak yeni bir ifade oluşturur. Tüm alt öğeler aynıysa bu ifadeyi döndürür.

public:
 System::Linq::Expressions::GotoExpression ^ Update(System::Linq::Expressions::LabelTarget ^ target, System::Linq::Expressions::Expression ^ value);
public System.Linq.Expressions.GotoExpression Update (System.Linq.Expressions.LabelTarget target, System.Linq.Expressions.Expression value);
public System.Linq.Expressions.GotoExpression Update (System.Linq.Expressions.LabelTarget target, System.Linq.Expressions.Expression? value);
member this.Update : System.Linq.Expressions.LabelTarget * System.Linq.Expressions.Expression -> System.Linq.Expressions.GotoExpression
Public Function Update (target As LabelTarget, value As Expression) As GotoExpression

Parametreler

target
LabelTarget

Sonucun Target özelliği.

value
Expression

Sonucun Value özelliği.

Döndürülenler

GotoExpression

Hiçbir alt öğe değiştirilmediyse bu ifade veya güncelleştirilmiş alt öğeleri içeren bir ifade.

Şunlara uygulanır