IDynamicExpression.CreateCallSite Yöntem

Tanım

İsteğe bağlı olarak, CallSite'yi oluşturur ve DynamicExpression'ın çok biçimli satır içi önbelleği için CallSite değerini döndürür. Bu türü kullanmamalısınız. Yalnızca derleme yeniden düzenlemesi nedeniyle geneldir ve performans iyileştirmeleri için dahili olarak kullanılır.

public:
 System::Object ^ CreateCallSite();
public object CreateCallSite ();
abstract member CreateCallSite : unit -> obj
Public Function CreateCallSite () As Object

Döndürülenler

Object

DynamicExpression'ın çok biçimli satır içi önbelleği için CallSite.

Şunlara uygulanır