IDynamicExpression.Rewrite(Expression[]) Yöntem

Tanım

Dinamik ifadenin bağımsız değişkenlerini sağlanan değerlerle değiştirerek bu düğümü yeniden yazar. Sayısı args geçerli ifadenin sayısıyla eşleşmelidir. Bu türü kullanmamalısınız. Yalnızca derleme yeniden düzenlemesi nedeniyle geneldir ve performans iyileştirmeleri için dahili olarak kullanılır. Bu yardımcı yöntem, düğümlerin yeniden yazılmasının, çağrı sitesinde kullanılan DynamicExpression'dan türetilen belirli bir uygulama sınıfından bağımsız olmasını sağlar.

public:
 System::Linq::Expressions::Expression ^ Rewrite(cli::array <System::Linq::Expressions::Expression ^> ^ args);
public System.Linq.Expressions.Expression Rewrite (System.Linq.Expressions.Expression[] args);
abstract member Rewrite : System.Linq.Expressions.Expression[] -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Function Rewrite (args As Expression()) As Expression

Parametreler

args
Expression[]

Bu düğümü değiştirmek için kullanılan bağımsız değişkenler.

Döndürülenler

Expression

Yeniden yazılan düğüm, ancak hiçbir değişiklik yapılmadıysa, aynı düğümü döndürür.

Şunlara uygulanır