LambdaExpression.Name Özellik

Tanım

Lambda ifadesinin adını alır.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
public string? Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

String

Lambda ifadesinin adı.

Açıklamalar

Hata ayıklama için kullanılır.

Şunlara uygulanır