LambdaExpression.TailCall Özellik

Tanım

Lambda ifadesinin kuyruk çağrısı iyileştirmesiyle derlenip derlenmediğini gösteren değeri alır.

public:
 property bool TailCall { bool get(); };
public bool TailCall { get; }
member this.TailCall : bool
Public ReadOnly Property TailCall As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true lambda ifadesi kuyruk çağrısı iyileştirmesi ile derlenecekse; aksi takdirde , false.

Şunlara uygulanır