MemberBinding.BindingType Özellik

Tanım

Temsil edilen bağlamanın türünü alır.Gets the type of binding that is represented.

public:
 property System::Linq::Expressions::MemberBindingType BindingType { System::Linq::Expressions::MemberBindingType get(); };
public System.Linq.Expressions.MemberBindingType BindingType { get; }
member this.BindingType : System.Linq.Expressions.MemberBindingType
Public ReadOnly Property BindingType As MemberBindingType

Özellik Değeri

MemberBindingType

MemberBindingTypeDeğerlerden biri.One of the MemberBindingType values.

Şunlara uygulanır