SwitchExpression.Cases Özellik

Tanım

Anahtar için nesne koleksiyonunu SwitchCase alır.

public:
 property System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::Linq::Expressions::SwitchCase ^> ^ Cases { System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::Linq::Expressions::SwitchCase ^> ^ get(); };
public System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<System.Linq.Expressions.SwitchCase> Cases { get; }
member this.Cases : System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<System.Linq.Expressions.SwitchCase>
Public ReadOnly Property Cases As ReadOnlyCollection(Of SwitchCase)

Özellik Değeri

ReadOnlyCollection<SwitchCase>

SwitchCase nesneleri topluluğu.

Şunlara uygulanır