SymbolDocumentInfo.FileName Özellik

Tanım

Kaynak dosya adı.The source file name.

public:
 property System::String ^ FileName { System::String ^ get(); };
public string FileName { get; }
member this.FileName : string
Public ReadOnly Property FileName As String

Özellik Değeri

String

Kaynak dosya adını temsil eden dize.The string representing the source file name.

Şunlara uygulanır