ManagementBaseObject.SetPropertyQualifierValue(String, String, Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen özellik niteleyicisi değerini ayarlar.Sets the value of the specified property qualifier.

public:
 void SetPropertyQualifierValue(System::String ^ propertyName, System::String ^ qualifierName, System::Object ^ qualifierValue);
public void SetPropertyQualifierValue (string propertyName, string qualifierName, object qualifierValue);
member this.SetPropertyQualifierValue : string * string * obj -> unit
Public Sub SetPropertyQualifierValue (propertyName As String, qualifierName As String, qualifierValue As Object)

Parametreler

propertyName
String

Niteleyicinin ait olduğu özelliğin adı.The name of the property to which the qualifier belongs.

qualifierName
String

İlgilendiğiniz Özellik niteleyicisi adı.The name of the property qualifier of interest.

qualifierValue
Object

Niteleyicinin yeni değeri.The new value for the qualifier.

Açıklamalar

.NET Framework Güvenliği.NET Framework Security

Anında arayanlar için tam güven.Full trust for the immediate caller. Bu üye kısmen güvenilen kodla kullanılamaz.This member cannot be used by partially trusted code. Daha fazla bilgi için bkz. kısmen güvenilen koddan kitaplıkları kullanma.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Şunlara uygulanır