MathF.Sinh(Single) Yöntem

Tanım

Belirtilen açının hiperbolik sinüsünü döndürür.Returns the hyperbolic sine of the specified angle.

public:
 static float Sinh(float x);
public static float Sinh (float x);
static member Sinh : single -> single
Public Shared Function Sinh (x As Single) As Single

Parametreler

x
Single

Radyan cinsinden ölçülen bir açı.An angle, measured in radians.

Döndürülenler

Single

Öğesinin hiperbolik sinüsü x .The hyperbolic sine of x. x,, Veya ' ye eşitse, NegativeInfinity PositiveInfinity NaN Bu yöntem değerine eşit bir değer döndürür Single x .If x is equal to NegativeInfinity, PositiveInfinity, or NaN, this method returns a Single equal to x.

Açıklamalar

Açı x radyan cinsinden olmalıdır.The angle, x, must be in radians. MathF.PIDereceyi radyana dönüştürmek için/180 ile çarpın.Multiply by MathF.PI/180 to convert degrees to radians.

Şunlara uygulanır