MemoryExtensions.Reverse<T>(Span<T>) Yöntem

Tanım

Tüm yayılma alanındaki öğelerin dizisini tersine çevirir.Reverses the sequence of the elements in the entire span.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Reverse(Span<T> span);
public static void Reverse<T> (this Span<T>? span);
public static void Reverse<T> (this Span<T> span);
static member Reverse : Span<'T> -> unit
<Extension()>
Public Sub Reverse(Of T) (span As Span(Of T))

Tür Parametreleri

T

Yayılma alanındaki öğelerin türü.The type of elements in the span.

Parametreler

span
Span<T>

Tersine kullanılacak Aralık.The span to reverse.

Şunlara uygulanır