ActiveXMessageFormatter.CanRead(Message) Yöntem

Tanım

Biçimlendiricinin ileti içeriğinin serisini yapıp kullanamayacağını belirler.Determines whether the formatter can deserialize the contents of the message.

public:
 virtual bool CanRead(System::Messaging::Message ^ message);
public bool CanRead (System.Messaging.Message message);
abstract member CanRead : System.Messaging.Message -> bool
override this.CanRead : System.Messaging.Message -> bool
Public Function CanRead (message As Message) As Boolean

Parametreler

message
Message

Messageİncelemek için.The Message to inspect.

Döndürülenler

Boolean

true, ActiveXMessageFormatter iletinin serisini kaldıramıyor; Aksi durumda, false .true if the ActiveXMessageFormatter can deserialize the message; otherwise, false.

Uygulamalar

Özel durumlar

messageParametresi null .The message parameter is null.

Açıklamalar

CanReadfalseileti gövdesinin Message Queuing ActiveX denetiminin serisini kaldıramıyor veya arabirimini uygulamadığından bir temel değer olup olmadığını döndürür IPersistStream .CanRead returns false if the message body is not a primitive that the Message Queuing ActiveX control can deserialize or if it does not implement the IPersistStream interface.

Şunlara uygulanır