MessageQueueInstaller.IsEquivalentInstaller(ComponentInstaller) Yöntem

Tanım

Belirtilen yükleyicinin bu yükleyiciyle aynı yükleme türünü işleyemeyeceğini belirler.Determines whether the specified installer can handle the same kind of installation as this installer.

public:
 override bool IsEquivalentInstaller(System::Configuration::Install::ComponentInstaller ^ otherInstaller);
public override bool IsEquivalentInstaller (System.Configuration.Install.ComponentInstaller otherInstaller);
override this.IsEquivalentInstaller : System.Configuration.Install.ComponentInstaller -> bool
Public Overrides Function IsEquivalentInstaller (otherInstaller As ComponentInstaller) As Boolean

Parametreler

otherInstaller
ComponentInstaller

Karşılaştırılacak yükleyici.The installer to compare.

Döndürülenler

Boolean

true Bu yükleyici ve parametre tarafından belirtilen yükleyici otherInstaller aynı yükleme türünü işleyebilir, aksi takdirde, false .true if this installer and the installer specified by the otherInstaller parameter can handle the same kind of installation; otherwise, false.

Açıklamalar

Genellikle, IsEquivalentInstaller true yalnızca bu yükleyici ve parametresi tarafından belirtilen yükleyici otherInstaller aynı türde ise döndürür.Typically, IsEquivalentInstaller returns true only if this installer and the installer specified by the otherInstaller parameter are of the same type.

Şunlara uygulanır