BypassElement.Address Özellik

Tanım

Proxy sunucusunu atlayan kaynakların adreslerini alır veya ayarlar.Gets or sets the addresses of resources that bypass the proxy server.

public:
 property System::String ^ Address { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("address", IsKey=true, IsRequired=true)]
public string Address { get; set; }
[System.Configuration.ConfigurationProperty("address", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsKey | System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsRequired)]
public string Address { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("address", IsKey=true, IsRequired=true)>]
member this.Address : string with get, set
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("address", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsKey | System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsRequired)>]
member this.Address : string with get, set
Public Property Address As String

Özellik Değeri

String

Kaynağı tanımlayan bir dize.A string that identifies a resource.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özellik, proxy sunucu kullanılmadan elde edilen bir kaynağın adresini içerir.This property contains the address of a resource that is obtained without using a proxy server. Kaynak istekleri, kaynağın bulunduğu sunucuya doğrudan gönderilir.Requests for the resource are sent directly to the server where the resource resides.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.