StringWithQualityHeaderValue.Equals(Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler StringWithQualityHeaderValue .Determines whether the specified Object is equal to the current StringWithQualityHeaderValue object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Geçerli nesneyle karşılaştırılacak nesne.The object to compare with the current object.

Döndürülenler

Boolean

trueBelirtilen Object geçerli nesneye eşitse, tersi durumda false .true if the specified Object is equal to the current object; otherwise, false.

Şunlara uygulanır