WinHttpHandler.MaxConnectionsPerServer Özellik

Tanım

Tek bir sunucu için izin verilen en fazla TCP bağlantısı sayısını alır veya ayarlar.Gets or sets the maximum number of TCP connections allowed to a single server.

public:
 property int MaxConnectionsPerServer { int get(); void set(int value); };
public int MaxConnectionsPerServer { get; set; }
member this.MaxConnectionsPerServer : int with get, set
Public Property MaxConnectionsPerServer As Integer

Özellik Değeri

Int32

Tek bir sunucu için izin verilen en fazla TCP bağlantısı sayısı.The maximum number of TCP connections allowed to a single server.

Açıklamalar

Bu özellik için varsayılan değer int 'tir. Değerini.The default value for this property is int.MaxValue.

Şunlara uygulanır