TransportContext Oluşturucu

Tanım

TransportContext sınıfının yeni bir örneğini oluşturur.Creates a new instance of the TransportContext class.

protected:
 TransportContext();
protected TransportContext ();
Protected Sub New ()

Şunlara uygulanır