WebHeaderCollection.Keys Özellik

Tanım

Koleksiyondaki üst bilgi adları (anahtarlar) koleksiyonunu alır.Gets the collection of header names (keys) in the collection.

public:
 virtual property System::Collections::Specialized::NameObjectCollectionBase::KeysCollection ^ Keys { System::Collections::Specialized::NameObjectCollectionBase::KeysCollection ^ get(); };
public override System.Collections.Specialized.NameObjectCollectionBase.KeysCollection Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.Specialized.NameObjectCollectionBase.KeysCollection
Public Overrides ReadOnly Property Keys As NameObjectCollectionBase.KeysCollection

Özellik Değeri

NameObjectCollectionBase.KeysCollection

Bir NameObjectCollectionBase.KeysCollection Web isteğindeki tüm üstbilgi adlarını içeren bir.A NameObjectCollectionBase.KeysCollection containing all header names in a Web request.

Şunlara uygulanır