System.Printing.Interop Ad Alanı

Yönetilen PrintTicket nesnelerin ve yönetilmeyen grafik cihaz arabirimi (GDI) DEVMODE yapılarının karşılıklı dönüştürülmesini sağlar. Provides interconversion of managed PrintTicket objects and unmanaged Graphics Device Interface (GDI) DEVMODE structures.

Sınıflar

PrintTicketConverter

Yönetilen PrintTicket nesneleri yönetilmeyen grafik cihaz arabirimi (GDI) DEVMODE yapılarına dönüştürür ve tam tersi de geçerlidir.Converts managed PrintTicket objects to unmanaged Graphics Device Interface (GDI) DEVMODE structures, and vice versa.

Numaralandırmalar

BaseDevModeType

Yönetilen DEVMODE DEVMODE PrintTicket nesnelerin yönetilmeyen DEVMODE yapılarına dönüştürmeleri için temel DEVMODE olarak kullanılacak varsayılan DEVMODE yapısının türünü belirtir.Specifies the type of default DEVMODE structure to use as the base DEVMODE for conversions of managed PrintTicket objects to unmanaged DEVMODE structures.

Açıklamalar

Bu ad alanı, Windows Presentation Foundation birlikte sunulan gelişmiş yazdırma hizmetlerinin bir parçasıdır.This namespace is part of the enhanced printing services provided with Windows Presentation Foundation. Windows Forms kullanan yönetilen kod geliştiricileri ad alanındaki API 'Leri kullanmalıdır System.Drawing.Printing .Managed code developers using Windows Forms must use the APIs in the System.Drawing.Printing namespace.

Ayrıca bkz.