PageImageableArea.OriginHeight Özellik

Tanım

Görüntülenebilir alanın sol üst köşesinden (görüntülenebilir alanın "kaynağı" olarak da bilinir) sayfanın üst kenarındaki en yakın noktaya kadar olan kaynak yüksekliğini alır.Gets the origin height, which is the distance from the upper-left corner of the imageable area (also called the "origin" of the imageable area) to the nearest point on the top edge of the page.

public:
 property double OriginHeight { double get(); };
public double OriginHeight { get; }
member this.OriginHeight : double
Public ReadOnly Property OriginHeight As Double

Özellik Değeri

Double

DoubleSayfanın üst kenarından piksel cinsinden görüntülenebilir alanın üstüne kadar olan mesafeyi temsil eder (bir inç 1/96).A Double that represents the distance from the top edge of the page to the top of the imageable area in pixels (1/96 of an inch).

Şunlara uygulanır