PageOrientation Sabit listesi

Tanım

İçerik sayfalarının yazdırma medyasına nasıl yönlendirildiğini belirtir.Specifies how pages of content are oriented on print media.

public enum class PageOrientation
public enum PageOrientation
type PageOrientation = 
Public Enum PageOrientation
Devralma
PageOrientation

Alanlar

Landscape 1

Görüntülenebilir alanın içeriği, standart (dikey) yönlendirmede 90 derece saat yönünde döndürülür.Content of the imageable area is rotated on the page 90 degrees counterclockwise from standard (portrait) orientation.

Portrait 2

Standart yön.Standard orientation.

ReverseLandscape 3

Görüntülenebilir alanın içeriği, 90 derece saat yönünde standart (dikey) yönlendirmede döndürülür.Content of the imageable area is rotated on the page 90 degrees clockwise from standard (portrait) orientation.

ReversePortrait 4

Görüntülenebilir alanın içeriği standart (dikey) yönlendirmeye göre baş aşağı doğru.Content of the imageable area is upside down relative to standard (portrait) orientation.

Unknown 0

Özelliği (seçenekleri bu numaralandırma tarafından temsil edilir), yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe ayarlanır.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined in the Print Schema.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bu numaralandırmanın değerleri ayarlamak için nasıl kullanılacağını gösterir PrintTicket .The following example shows how to use this enumeration to set PrintTicket values.

// Use different PrintTickets for different FixedDocuments.
PrintTicket ptFD = new PrintTicket();

if (_firstDocumentPrintTicket <= 1)
{  // Print the first document in black/white and in portrait
  // orientation. Since the PrintTicket at the
  // FixedDocumentSequence level already specifies portrait
  // orientation, this FixedDocument can just inherit that
  // setting without having to set it again.
  ptFD.PageOrientation = PageOrientation.Portrait;
  ptFD.OutputColor = OutputColor.Monochrome;
  _firstDocumentPrintTicket++;
}

else // if (_firstDocumentPrintTicket > 1)
{  // Print the second document in color and in landscape
  // orientation. Since the PrintTicket at the
  // FixedDocumentSequence level already specifies portrait
  // orientation, this FixedDocument needs to set its
  // PrintTicket with landscape orientation in order to
  // override the higher level setting.
  ptFD.PageOrientation = PageOrientation.Landscape;
  ptFD.OutputColor = OutputColor.Color;
}
' Use different PrintTickets for different FixedDocuments.
Dim ptFD As New PrintTicket()

If _firstDocumentPrintTicket <= 1 Then
  ' orientation. Since the PrintTicket at the
  ' FixedDocumentSequence level already specifies portrait
  ' orientation, this FixedDocument can just inherit that
  ' setting without having to set it again.
  ptFD.PageOrientation = PageOrientation.Portrait
  ptFD.OutputColor = OutputColor.Monochrome
  _firstDocumentPrintTicket += 1

Else ' if (_firstDocumentPrintTicket > 1)
  ' orientation. Since the PrintTicket at the
  ' FixedDocumentSequence level already specifies portrait
  ' orientation, this FixedDocument needs to set its
  ' PrintTicket with landscape orientation in order to
  ' override the higher level setting.
  ptFD.PageOrientation = PageOrientation.Landscape
  ptFD.OutputColor = OutputColor.Color
End If

Açıklamalar

Bu amaçla öncelikle bu tür değerlerini kullanın:Use the values of this type primarily for these purposes:

Bilinmeyen değer, nesne özelliklerinde hiçbir şekilde kullanılmaz PrintCapabilities .The Unknown value is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Asla bir PrintTicket özelliği Bilinmeyenolarak ayarlamanız gerekir.You should never set a PrintTicket property to Unknown. Başka bir oluşturulan PrintTicket uygulama, yönlendirme özelliğini tanınmayan bir seçeneğe (yani, yazdırma şemasındatanımlı olmayan bir seçeneğe) ayarlayan bir PrintTicket belgesi oluşturmışsa, PrintTicket Bu belgeyle oluşturulan uygulamanızdaki bir nesne özelliğin değeri olarak bilinmiyor olur PageOrientation .If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the orientation feature to an unrecognized option (that is, an option that is not defined in the Print Schema), then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the PageOrientation property.

PrintTicketVe PrintCapabilities sınıfları devralınmayabilse de, veya sınıflarında için hesaba katılmaz olan yazdırma aygıtı özelliklerini tanımak Için Yazdırma şemasını genişletebilirsiniz PrintTicket PrintCapabilities .Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PrintTicket or PrintCapabilities classes. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: Yazdırma şemasını genişletme ve yeni yazdırma sistemi sınıfları oluşturma.For more information see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.