PrintJobPriority Sabit listesi

Tanım

Yazdırma sırasındaki diğer yazdırma işlerine göre bir yazdırma işi için sayısal olmayan bir öncelik belirtir.Specifies a non-numerical priority for a print job relative to other print jobs in the print queue.

public enum class PrintJobPriority
public enum PrintJobPriority
type PrintJobPriority = 
Public Enum PrintJobPriority
Devralma
PrintJobPriority

Alanlar

Default 1

İçin olan bir iş DefaultPriority PrintQueueStream .A job that has the DefaultPriority for the PrintQueueStream.

Maximum 99

En yüksek önceliğe sahip bir iş.A job that has the highest priority.

Minimum 1

En düşük önceliğe sahip bir iş.A job that has the lowest priority.

None 0

Sayısal olmayan önceliği olmayan bir iş.A job that has no non-numerical priority.

Şunlara uygulanır