PrintJobType Sabit listesi

Tanım

Yazdırma işinin XML Kağıt Belirtimi (XPS) kullanıp kullanmadığını belirtir.Specifies whether the print job uses XML Paper Specification (XPS).

public enum class PrintJobType
public enum PrintJobType
type PrintJobType = 
Public Enum PrintJobType
Devralma
PrintJobType

Alanlar

Legacy 2

XPS olmayan bir yazdırma işi.A non-XPS print job.

None 0

Yazdırma işinin XPS olup olmadığı belirtilmemiş.Not specified whether the print job is XPS.

Xps 1

XPS yazdırma işi.An XPS print job.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.