PrintQueueIndexedProperty Sabit listesi

Tanım

Bir nesne oluşturulduğunda başlatılan özellikleri belirtir PrintQueue .Specifies the properties that are initialized when a PrintQueue object is constructed.

public enum class PrintQueueIndexedProperty
public enum PrintQueueIndexedProperty
type PrintQueueIndexedProperty = 
Public Enum PrintQueueIndexedProperty
Devralma
PrintQueueIndexedProperty

Alanlar

AveragePagesPerMinute 9

Yazdırma sırasının hızı.The speed of the print queue.

Comment 2

Yazdırma kuyruğuna özgü bir açıklama.A comment specific to the print queue.

DefaultPrintTicket 19

Varsayılan Yazdırma bileti nesnesi.The default print ticket object.

DefaultPriority 6

Varsayılan öncelik.The default priority.

Description 4

Kuyruğun açıklaması.The description of the queue.

HostingPrintServer 15

Ana bilgisayar yazdırma sunucusu.The host print server.

Location 3

Fiziksel yazıcının konumu.The location of the physical printer.

Name 0

Yazdırma sırasının adı.The name of the print queue.

NumberOfJobs 10

Yazdırma kuyruğundaki iş sayısı.The number of jobs in the print queue.

Priority 5

Yazdırma sırasının, aynı yazıcıya hizmet veren diğer yazdırma kuyrukları ile ilgili önceliği.The priority of the print queue relative to other print queues serving the same printer.

QueueAttributes 11

Yazdırma sırasının öznitelikleri.The attributes of the print queue.

QueueDriver 12

Kuyruğun yazıcı sürücüsü.The printer driver for the queue.

QueuePort 13

Yazdırma kuyruğu tarafından kullanılan yazıcı bağlantı noktası.The printer port used by the print queue.

QueuePrintProcessor 14

Yazdırma kuyruğu için yazdırma işlemcisi.The print processor for the print queue.

QueueStatus 16

Kuyruğun geçerli durumu.The current status of the queue.

SeparatorFile 17

Ayırıcı dosyanın yolu.The path to the separator file.

ShareName 1

Kuyruğun paylaşma adı.The share name of the queue.

StartTimeOfDay 7

Kuyruğun işlerini yazdırmaya başladığı günün saati.The time of day that the queue begins printing its jobs.

UntilTimeOfDay 8

Kuyruğun yazdırma işlerini durdurduğu günün saati.The time of day that the queue stops printing jobs.

UserPrintTicket 18

Kullanıcının yazdırma bileti.The print ticket for the user.

Şunlara uygulanır