PrintQueueStatus Sabit listesi

Tanım

Bir yazdırma sırasının veya yazıcısının durumunu belirtir.Specifies the status of a print queue or its printer.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class PrintQueueStatus
[System.Flags]
public enum PrintQueueStatus
[<System.Flags>]
type PrintQueueStatus = 
Public Enum PrintQueueStatus
Devralma
PrintQueueStatus
Öznitelikler

Alanlar

Busy 512

Yazıcı meşgul.The printer is busy.

DoorOpen 4194304

Yazıcıdaki bir kapı açıktır.A door on the printer is open.

Error 2

Yazıcı bir hata durumu nedeniyle yazdıramıyor.The printer cannot print due to an error condition.

Initializing 32768

Yazıcı başlatılıyor.The printer is initializing.

IOActive 256

Yazıcı, yazdırma sunucusu ile verileri değiş tokuş edilir.The printer is exchanging data with the print server.

ManualFeed 32

Yazıcı, bir kullanıcının el ile akış sepetine yazdırma medyası yerleştirmesini bekliyor.The printer is waiting for a user to place print media in the manual feed bin.

None 0

Durum belirtilmedi.Status is not specified.

NotAvailable 4096

Durum bilgileri kullanılamıyor.Status information is unavailable.

NoToner 262144

Yazıcı toneri değil.The printer is out of toner.

Offline 128

Yazıcı çevrimdışı.The printer is offline.

OutOfMemory 2097152

Yazıcıda kullanılabilir bellek yok.The printer has no available memory.

OutputBinFull 2048

Yazıcının çıkış sepeti dolu.The printer's output bin is full.

PagePunt 524288

Yazıcı, geçerli sayfayı yazdıramadı.The printer is unable to print the current page.

PaperJam 8

Yazıcıdaki Kağıt sıkıştı.The paper in the printer is jammed.

PaperOut 16

Yazıcı, geçerli yazdırma işi için gereken kağıdın türünü değil veya bu sürümü içermiyor.The printer does not have, or is out of, the type of paper needed for the current print job.

PaperProblem 64

Yazıcıdaki Kağıt belirtilmeyen bir hata koşuluna neden oluyor.The paper in the printer is causing an unspecified error condition.

Paused 1

Yazdırma kuyruğu duraklatıldı.The print queue is paused.

PendingDeletion 4

Yazdırma kuyruğu bir yazdırma işini siliyor.The print queue is deleting a print job.

PowerSave 16777216

Yazıcı, güç tasarrufu modunda.The printer is in power save mode.

Printing 1024

Cihaz yazdırılıyor.The device is printing.

Processing 16384

Cihaz, bir bileşik yazıcı, Faks makinesi ve tarayıcı ise yazdırmamalıdır olması gereken bazı tür işleri yapıyor.The device is doing some kind of work, which need not be printing if the device is a combination printer, fax machine, and scanner.

ServerUnknown 8388608

Yazıcı bir hata durumunda.The printer is in an error state.

TonerLow 131072

Yazıcıda yalnızca küçük bir toner miktarı kalır.Only a small amount of toner remains in the printer.

UserIntervention 1048576

Yazıcı, bir hata koşulunu düzeltmek için Kullanıcı eylemi gerektirir.The printer requires user action to correct an error condition.

Waiting 8192

Yazıcı bir yazdırma işini bekliyor.The printer is waiting for a print job.

WarmingUp 65536

Yazıcı ısınıyor.The printer is warming up.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, olası hata durumu için bir anketin tüm yazıcılarının bir parçası olarak bu numaralandırmanın nasıl kullanılacağını gösterir.The following example shows how to use this enumeration as part of a survey all printers for possible error status.

internal: 
  // Check for possible trouble states of a printer using the flags of the QueueStatus property
  static void SpotTroubleUsingQueueAttributes (System::String^% statusReport, System::Printing::PrintQueue^ pq) 
  {
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::PaperProblem) == PrintQueueStatus::PaperProblem)
   {
     statusReport = statusReport + "Has a paper problem. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::NoToner) == PrintQueueStatus::NoToner)
   {
     statusReport = statusReport + "Is out of toner. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::DoorOpen) == PrintQueueStatus::DoorOpen)
   {
     statusReport = statusReport + "Has an open door. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::Error) == PrintQueueStatus::Error)
   {
     statusReport = statusReport + "Is in an error state. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::NotAvailable) == PrintQueueStatus::NotAvailable)
   {
     statusReport = statusReport + "Is not available. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::Offline) == PrintQueueStatus::Offline)
   {
     statusReport = statusReport + "Is off line. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::OutOfMemory) == PrintQueueStatus::OutOfMemory)
   {
     statusReport = statusReport + "Is out of memory. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::PaperOut) == PrintQueueStatus::PaperOut)
   {
     statusReport = statusReport + "Is out of paper. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::OutputBinFull) == PrintQueueStatus::OutputBinFull)
   {
     statusReport = statusReport + "Has a full output bin. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::PaperJam) == PrintQueueStatus::PaperJam)
   {
     statusReport = statusReport + "Has a paper jam. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::Paused) == PrintQueueStatus::Paused)
   {
     statusReport = statusReport + "Is paused. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::TonerLow) == PrintQueueStatus::TonerLow)
   {
     statusReport = statusReport + "Is low on toner. ";
   }
   if ((pq->QueueStatus & PrintQueueStatus::UserIntervention) == PrintQueueStatus::UserIntervention)
   {
     statusReport = statusReport + "Needs user intervention. ";
   }

   // Check if queue is even available at this time of day
   // The method below is defined in the complete example.
   ReportAvailabilityAtThisTime(statusReport, pq);
  };
// Check for possible trouble states of a printer using the flags of the QueueStatus property
internal static void SpotTroubleUsingQueueAttributes(ref String statusReport, PrintQueue pq)
{
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.PaperProblem) == PrintQueueStatus.PaperProblem)
  {
    statusReport = statusReport + "Has a paper problem. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.NoToner) == PrintQueueStatus.NoToner)
  {
    statusReport = statusReport + "Is out of toner. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.DoorOpen) == PrintQueueStatus.DoorOpen)
  {
    statusReport = statusReport + "Has an open door. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.Error) == PrintQueueStatus.Error)
  {
    statusReport = statusReport + "Is in an error state. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.NotAvailable) == PrintQueueStatus.NotAvailable)
  {
    statusReport = statusReport + "Is not available. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.Offline) == PrintQueueStatus.Offline)
  {
    statusReport = statusReport + "Is off line. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.OutOfMemory) == PrintQueueStatus.OutOfMemory)
  {
    statusReport = statusReport + "Is out of memory. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.PaperOut) == PrintQueueStatus.PaperOut)
  {
    statusReport = statusReport + "Is out of paper. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.OutputBinFull) == PrintQueueStatus.OutputBinFull)
  {
    statusReport = statusReport + "Has a full output bin. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.PaperJam) == PrintQueueStatus.PaperJam)
  {
    statusReport = statusReport + "Has a paper jam. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.Paused) == PrintQueueStatus.Paused)
  {
    statusReport = statusReport + "Is paused. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.TonerLow) == PrintQueueStatus.TonerLow)
  {
    statusReport = statusReport + "Is low on toner. ";
  }
  if ((pq.QueueStatus & PrintQueueStatus.UserIntervention) == PrintQueueStatus.UserIntervention)
  {
    statusReport = statusReport + "Needs user intervention. ";
  }

  // Check if queue is even available at this time of day
  // The method below is defined in the complete example.
  ReportAvailabilityAtThisTime(ref statusReport, pq);
}
' Check for possible trouble states of a printer using the flags of the QueueStatus property
Friend Shared Sub SpotTroubleUsingQueueAttributes(ByRef statusReport As String, ByVal pq As PrintQueue)
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.PaperProblem) = PrintQueueStatus.PaperProblem Then
    statusReport = statusReport & "Has a paper problem. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.NoToner) = PrintQueueStatus.NoToner Then
    statusReport = statusReport & "Is out of toner. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.DoorOpen) = PrintQueueStatus.DoorOpen Then
    statusReport = statusReport & "Has an open door. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.Error) = PrintQueueStatus.Error Then
    statusReport = statusReport & "Is in an error state. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.NotAvailable) = PrintQueueStatus.NotAvailable Then
    statusReport = statusReport & "Is not available. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.Offline) = PrintQueueStatus.Offline Then
    statusReport = statusReport & "Is off line. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.OutOfMemory) = PrintQueueStatus.OutOfMemory Then
    statusReport = statusReport & "Is out of memory. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.PaperOut) = PrintQueueStatus.PaperOut Then
    statusReport = statusReport & "Is out of paper. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.OutputBinFull) = PrintQueueStatus.OutputBinFull Then
    statusReport = statusReport & "Has a full output bin. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.PaperJam) = PrintQueueStatus.PaperJam Then
    statusReport = statusReport & "Has a paper jam. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.Paused) = PrintQueueStatus.Paused Then
    statusReport = statusReport & "Is paused. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.TonerLow) = PrintQueueStatus.TonerLow Then
    statusReport = statusReport & "Is low on toner. "
  End If
  If (pq.QueueStatus And PrintQueueStatus.UserIntervention) = PrintQueueStatus.UserIntervention Then
    statusReport = statusReport & "Needs user intervention. "
  End If

  ' Check if queue is even available at this time of day
  ' The method below is defined in the complete example.
  ReportAvailabilityAtThisTime(statusReport, pq)
End Sub

Açıklamalar

PrintQueueBu numaralandırma, sınıfı gibi yazdırma kuyruğunu ve fiziksel yazıcıyı (veya cihazı) tek bir birim olarak işler.Like the PrintQueue class, this enumeration handles the print queue and the physical printer (or device) as one unit. Bazı değerler fiziksel cihazın durumunu temsil eder ve diğerleri, yazdırma sunucusunda çalışan yazdırma sırası programının durumunu temsil eder.Some values represent the status of the physical device and others represent the status of the print queue program that is running on the print server.

Sınıfının özelliği için değerler sağlamak üzere bu numaralandırmayı kullanın QueueStatus PrintQueue .Use this enumeration to provide values for the QueueStatus property of the PrintQueue class.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.