PrintQueueStream.Length Özellik

Tanım

Akışın uzunluğunu bayt olarak alır.Gets the length of the stream in bytes.

public:
 virtual property long Length { long get(); };
public override long Length { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public override long Length { get; }
member this.Length : int64
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Length : int64
Public Overrides ReadOnly Property Length As Long

Özellik Değeri

Int64

Int64Bayt cinsinden akışın uzunluğunu temsil eden bir.An Int64 that represents the length of the stream in bytes.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır