PrintServerEventLoggingTypes Sabit listesi

Tanım

Tarafından günlüğe kaydedilecek olay türlerini belirtir PrintServer .Specifies the types of events that can be logged by a PrintServer.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class PrintServerEventLoggingTypes
[System.Flags]
public enum PrintServerEventLoggingTypes
[<System.Flags>]
type PrintServerEventLoggingTypes = 
Public Enum PrintServerEventLoggingTypes
Devralma
PrintServerEventLoggingTypes
Öznitelikler

Alanlar

LogAllPrintingEvents 5

Tüm yazdırma olayları.All printing events.

LogPrintingErrorEvents 2

Yazdırma için hata olayları.Error events for printing.

LogPrintingInformationEvents 4

Yazdırma için bilgi olayları.Information events for printing.

LogPrintingSuccessEvents 1

Başarılı yazdırma olayları.Successful printing events.

LogPrintingWarningEvents 3

Uyarı olayları.Warning events.

None 0

Olay yok.No events.

Açıklamalar

Özelliği için değerler sağlamak üzere bu numaralandırmayı kullanın EventLog PrintServer .Use this enumeration to provide the values for the EventLog property of the PrintServer.

Şunlara uygulanır