PrintServerIndexedProperty Sabit listesi

Tanım

Oluşturulduğunda başlatılan nesnenin özelliklerini belirtir PrintServer .Specifies the properties of a PrintServer object that are initialized when it is constructed.

public enum class PrintServerIndexedProperty
public enum PrintServerIndexedProperty
type PrintServerIndexedProperty = 
Public Enum PrintServerIndexedProperty
Devralma
PrintServerIndexedProperty

Alanlar

BeepEnabled 5

Yazıcı hatasının, yazdırma sunucusunun bip sesi çıkarmasını neden olup olmadığını belirten özellik.The property that specifies whether a printer error causes the print server to beep.

DefaultPortThreadPriority 2

Bağlantı noktası g/0 ' ı yöneten iş parçacığı için varsayılan önceliği belirten özellik.The property that specifies the default priority for the thread that manages port I/0.

DefaultSchedulerPriority 4

Yazdırma işlerinin zamanlanması için varsayılan iş parçacığı önceliğini belirten özellik.The property that specifies the default thread priority for the scheduling of print jobs.

DefaultSpoolDirectory 0

Biriktirme işlerinin geçici dosyalar olarak bulunduğu klasörün yolunu belirten özellik.The property that specifies the path to the folder where spool jobs are located as temporary files.

EventLog 7

Yazdırma sunucusu tarafından sunulan olay günlüğü türünü belirten özellik.The property that specifies the kind of event logging that is provided by the print server.

MajorVersion 8

İşletim sisteminin ana sürümünü belirten özelliği.The property that specifies the major version of the operating system.

MinorVersion 9

İşletim sisteminin ikincil sürümünü belirten özelliği.The property that specifies the minor version of the operating system.

NetPopup 6

İstemci bilgisayarın veya yazdırma sunucusunun bir işin tamamlandığını bildirimleri alıp almadığını belirten özellik.The property that specifies whether the client computer or the print server receives notifications that a job is finished.

PortThreadPriority 1

Bağlantı noktası g/ç 'yi yöneten iş parçacığının önceliğini belirten özellik.The property that specifies the priority of the thread that manages port I/O.

RestartJobOnPoolEnabled 11

Kullanıcıların, yazıcı havuzu kullanılırken yazdırma işlerini yeniden başlatıp başlatamayacağını belirten özellik.The property that specifies whether users can restart print jobs when printer pooling is being used.

RestartJobOnPoolTimeout 10

Yazıcı havuzu kullanılırken bir yazdırma işini yeniden başlatmadan önce ne kadar bekleneceğini belirten özellik.The property that specifies how long to wait before restarting a print job when printer pooling is being used.

SchedulerPriority 3

Scheduler 'ın önceliğini belirten özellik.The property that specifies the priority of the scheduler.

Şunlara uygulanır