PrintSystemObject.Refresh Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, türetilmiş sınıfın bir nesnesinin özelliklerini günceller, böylece değerleri nesnenin temsil ettiği gerçek yazılım veya donanım bileşeninin değerleriyle eşleşir.When overridden in a derived class, updates the properties of an object of the derived class so that its values match the values of the actual software or hardware component that the object represents.

public:
 abstract void Refresh();
public abstract void Refresh ();
abstract member Refresh : unit -> unit
Public MustOverride Sub Refresh ()

Açıklamalar

Türetilmiş sınıfın bir nesnesinin özelliklerinde yaptığınız tüm değişiklikler, Refresh türetilmiş sınıf çalıştırıldığında kaybolabilir.Any changes that you have made to the properties of an object of the derived class may be lost when the Refresh of the derived class executes. Değişiklikler henüz gerçek yazılım veya donanım bileşenine yazılmadıysa, türetilmiş sınıf ' uygulamasının ' i kullanılarak bu kayıp oluşur Commit .The loss will occur if the changes have not yet been written to the actual software or hardware component, by using the derived class' implementation of Commit.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.