PrintSystemObjectLoadMode Sabit listesi

Tanım

Nesne yüklendiğinde nesnenin özelliklerinin başlatılıp başlatılmayacağını belirtir.Specifies whether the properties of an object are initialized when the object loads.

public enum class PrintSystemObjectLoadMode
public enum PrintSystemObjectLoadMode
type PrintSystemObjectLoadMode = 
Public Enum PrintSystemObjectLoadMode
Devralma
PrintSystemObjectLoadMode

Alanlar

LoadInitialized 2

Özellikler yükleme sırasında başlatılır.The properties are initialized during loading.

LoadUninitialized 1

Yükleme sırasında Özellikler başlatılmaz.The properties are not initialized during loading.

None 0

Özelliklerin başlatılıp başlatılmayacağını belirtilmemiş.Not specified whether the properties are initialized.

Açıklamalar

Bu türü soyut sınıf için bir Oluşturucu içinde kullanın PrintSystemObject .Use this type in a constructor for the abstract class PrintSystemObject.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.