PrintTicketScope Sabit listesi

Tanım

Bir PrintTicket yazdırma işinin tamamı için, yazdırma işindeki bir belge veya yalnızca yazdırma işi içindeki bir sayfa için geçerli olup olmadığını belirtir.Specifies whether a PrintTicket applies to an entire print job, one document within the print job, or just a page within the print job.

public enum class PrintTicketScope
public enum PrintTicketScope
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public enum PrintTicketScope
type PrintTicketScope = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type PrintTicketScope = 
Public Enum PrintTicketScope
Devralma
PrintTicketScope
Öznitelikler

Alanlar

DocumentScope 1

Tek bir belge.A single document.

JobScope 2

Tüm yazdırma işi.An entire print job.

PageScope 0

Tek bir sayfa.A single page.

Açıklamalar

Bu sabit listesini öncelikle bir ' ın yönteminde bir parametre olarak kullanın MergeAndValidatePrintTicket PrintQueue .Use this enumeration primarily as a parameter in the MergeAndValidatePrintTicket method of a PrintQueue.

Bu Numaralandırmadaki değerler,, PrintTicket her anahtar sözcüğünün "iş" veya "belge" veya "sayfa" kapsam önekiyle başlaması gereken yazdırma şemasında PrintTicket anahtar kapsamı kapsam ön ekini paralel olarak içermelidir.The values in this enumeration parallel the PrintTicket keyword scoping prefix in the Print Schema, where in the PrintTicket every keyword must start with either the "Job" or "Document" or "Page" scoping prefix.

Şunlara uygulanır