Range.ToString Yöntem

Tanım

Geçerli nesnenin dize gösterimini döndürür Range .Returns the string representation of the current Range object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

String

Aralığın dize temsili.The string representation of the range.

Şunlara uygulanır