CustomAttributeData Oluşturucu

Tanım

CustomAttributeData sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the CustomAttributeData class.

protected:
 CustomAttributeData();
protected CustomAttributeData ();
[System.Security.SecurityCritical]
[System.Security.SecurityCritical]
protected CustomAttributeData ();
Protected Sub New ()
Öznitelikler

Açıklamalar

Bu Oluşturucu, nesnelerin oluşturulması sırasında türetilmiş sınıflar tarafından çağrılır CustomAttributeData .This constructor is invoked by derived classes during the construction of CustomAttributeData objects.

Şunlara uygulanır