CustomAttributeNamedArgument.IsField Özellik

Tanım

Adlandırılmış bağımsız değişkenin bir alan olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the named argument is a field.

public:
 property bool IsField { bool get(); };
public bool IsField { get; }
member this.IsField : bool
Public ReadOnly Property IsField As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true adlandırılmış bağımsız değişken bir alandır; Aksi takdirde, false .true if the named argument is a field; otherwise, false.

Şunlara uygulanır