CustomAttributeNamedArgument.Equality(CustomAttributeNamedArgument, CustomAttributeNamedArgument) Operatör

Tanım

İki yapının eşdeğer olup olmadığını sınar CustomAttributeNamedArgument .Tests whether two CustomAttributeNamedArgument structures are equivalent.

public:
 static bool operator ==(System::Reflection::CustomAttributeNamedArgument left, System::Reflection::CustomAttributeNamedArgument right);
public static bool operator == (System.Reflection.CustomAttributeNamedArgument left, System.Reflection.CustomAttributeNamedArgument right);
static member ( = ) : System.Reflection.CustomAttributeNamedArgument * System.Reflection.CustomAttributeNamedArgument -> bool
Public Shared Operator == (left As CustomAttributeNamedArgument, right As CustomAttributeNamedArgument) As Boolean

Parametreler

left
CustomAttributeNamedArgument

Eşitlik işlecinin solundaki yapı.The structure to the left of the equality operator.

right
CustomAttributeNamedArgument

Eşitlik işlecinin sağ tarafındaki yapı.The structure to the right of the equality operator.

Döndürülenler

Boolean

true iki CustomAttributeNamedArgument Yapı eşitse, aksi durumda, false .true if the two CustomAttributeNamedArgument structures are equal; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu işlecin eşdeğer yöntemi CustomAttributeNamedArgument.Equals .The equivalent method for this operator is CustomAttributeNamedArgument.Equals.

Şunlara uygulanır