CustomAttributeTypedArgument.Inequality(CustomAttributeTypedArgument, CustomAttributeTypedArgument) Operatör

Tanım

İki yapının farklı olup olmadığını sınar CustomAttributeTypedArgument .Tests whether two CustomAttributeTypedArgument structures are different.

public:
 static bool operator !=(System::Reflection::CustomAttributeTypedArgument left, System::Reflection::CustomAttributeTypedArgument right);
public static bool operator != (System.Reflection.CustomAttributeTypedArgument left, System.Reflection.CustomAttributeTypedArgument right);
static member op_Inequality : System.Reflection.CustomAttributeTypedArgument * System.Reflection.CustomAttributeTypedArgument -> bool
Public Shared Operator != (left As CustomAttributeTypedArgument, right As CustomAttributeTypedArgument) As Boolean

Parametreler

left
CustomAttributeTypedArgument

CustomAttributeTypedArgumentEşitsizlik işlecinin solundaki yapı.The CustomAttributeTypedArgument structure to the left of the inequality operator.

right
CustomAttributeTypedArgument

CustomAttributeTypedArgumentEşitsizlik işlecinin sağ tarafındaki yapı.The CustomAttributeTypedArgument structure to the right of the inequality operator.

Döndürülenler

Boolean

true iki CustomAttributeTypedArgument Yapı farklıysa, aksi durumda, false .true if the two CustomAttributeTypedArgument structures are different; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu işlecin eşdeğer yöntemi CustomAttributeTypedArgument.Equals .The equivalent method for this operator is CustomAttributeTypedArgument.Equals.

Şunlara uygulanır