ImageFileMachine Sabit listesi

Tanım

Yürütülebilir dosya tarafından hedeflenen platformu tanımlar.Identifies the platform targeted by an executable.

public enum class ImageFileMachine
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum ImageFileMachine
type ImageFileMachine = 
Public Enum ImageFileMachine
Devralma
ImageFileMachine
Öznitelikler

Alanlar

AMD64 34404

64 bitlik bir AMD işlemcisini hedefler.Targets a 64-bit AMD processor.

ARM 452

ARM işlemcisini hedefler.Targets an ARM processor.

I386 332

32 bitlik bir Intel işlemcisini hedefler.Targets a 32-bit Intel processor.

IA64 512

64 bitlik bir Intel işlemcisini hedefler.Targets a 64-bit Intel processor.

Açıklamalar

Bu değeri bir modül için almak üzere Module.GetPEKind yöntemini kullanın.To obtain this value for a module, use the Module.GetPEKind method.

Not

Bu Numaralandırmadaki değerler, yönetilmeyen GetPEKind işlevi tarafından erişilen yönetilmeyen Windows API 'sindeki IMAGE_FILE_MACHINE_I386, IMAGE_FILE_MACHINE_IA64 ve IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64 sabitlerine karşılık gelir.The values in this enumeration correspond to the constants IMAGE_FILE_MACHINE_I386, IMAGE_FILE_MACHINE_IA64, and IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64 in the unmanaged Windows API, which are accessed by the unmanaged GetPEKind function.

Şunlara uygulanır