MemberInfo.HasSameMetadataDefinitionAs(MemberInfo) Yöntem

Tanım

public:
 virtual bool HasSameMetadataDefinitionAs(System::Reflection::MemberInfo ^ other);
public virtual bool HasSameMetadataDefinitionAs (System.Reflection.MemberInfo other);
abstract member HasSameMetadataDefinitionAs : System.Reflection.MemberInfo -> bool
override this.HasSameMetadataDefinitionAs : System.Reflection.MemberInfo -> bool
Public Overridable Function HasSameMetadataDefinitionAs (other As MemberInfo) As Boolean

Parametreler

other
MemberInfo

Döndürülenler

Boolean

Şunlara uygulanır