MemberInfo._MemberInfo.GetTypeInfoCount(UInt32) Yöntem

Tanım

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

 virtual void System.Runtime.InteropServices._MemberInfo.GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_MemberInfo::GetTypeInfoCount;
void _MemberInfo.GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._MemberInfo.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._MemberInfo.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger) Implements _MemberInfo.GetTypeInfoCount

Parametreler

pcTInfo
UInt32

Nesne tarafından sağlanan türü bilgisi arabirimlerinin sayısını aldan bir konuma işaret eder.Points to a location that receives the number of type information interfaces provided by the object.

Uygulamalar

Özel durumlar

Yöntemi, COM IDispatch arabirimi kullanılarak geç bağlantılı olarak adlandırılır.The method is called late-bound using the COM IDispatch interface.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Daha fazla bilgi için bkz. IDispatch:: GetTypeInfoCount.For more information, see IDispatch::GetTypeInfoCount.

Şunlara uygulanır