MetadataTokens.TableCount Alan

Tanım

Ecma335 meta verilerinde bulunabilecek tablo sayısı üst sınırı.Maximum number of tables that can be present in Ecma335 metadata.

public: static initonly int TableCount;
public static readonly int TableCount;
 staticval mutable TableCount : int
Public ReadOnly TableCount As Integer 

Alan Değeri

Int32

Şunlara uygulanır