LocalConstantHandleCollection.IEnumerable<LocalConstantHandle>.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Toplulukta yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Reflection::Metadata::LocalConstantHandle> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.LocalConstantHandle>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::Metadata::LocalConstantHandle>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.LocalConstantHandle> IEnumerable<LocalConstantHandle>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.LocalConstantHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.LocalConstantHandle>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.LocalConstantHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.LocalConstantHandle>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of LocalConstantHandle) Implements IEnumerable(Of LocalConstantHandle).GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator<LocalConstantHandle>

Koleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir numaralandırıcı.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır