ManifestResourceHandle Yapı

Tanım

public value class ManifestResourceHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::ManifestResourceHandle>
public struct ManifestResourceHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle>
type ManifestResourceHandle = struct
Public Structure ManifestResourceHandle
Implements IEquatable(Of ManifestResourceHandle)
Devralma
ManifestResourceHandle
Uygulamalar

Özellikler

IsNil

Yöntemler

Equals(ManifestResourceHandle)

Geçerli nesnenin aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

Equals(Object)
GetHashCode()

İşleçler

Equality(ManifestResourceHandle, ManifestResourceHandle)
Explicit(EntityHandle to ManifestResourceHandle)
Explicit(Handle to ManifestResourceHandle)
Implicit(ManifestResourceHandle to EntityHandle)
Implicit(ManifestResourceHandle to Handle)
Inequality(ManifestResourceHandle, ManifestResourceHandle)

Şunlara uygulanır