ManifestResourceHandleCollection.Count Özellik

Tanım

Koleksiyondaki öğe sayısını alır.Gets the number of elements in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Koleksiyondaki öğe sayısı.The number of elements in the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır