ManifestResourceHandleCollection.IEnumerable.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Bir toplulukta tekrarlanan bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Koleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir IEnumerator nesnesi.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ManifestResourceHandleCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IEnumerable .It can be used only when the ManifestResourceHandleCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Şunlara uygulanır