ParameterHandle Yapı

Tanım

public value class ParameterHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::ParameterHandle>
public struct ParameterHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.ParameterHandle>
type ParameterHandle = struct
Public Structure ParameterHandle
Implements IEquatable(Of ParameterHandle)
Devralma
ParameterHandle
Uygulamalar

Özellikler

IsNil

Yöntemler

Equals(Object)
Equals(ParameterHandle)

Geçerli nesnenin aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

GetHashCode()

İşleçler

Equality(ParameterHandle, ParameterHandle)
Explicit(EntityHandle to ParameterHandle)
Explicit(Handle to ParameterHandle)
Implicit(ParameterHandle to EntityHandle)
Implicit(ParameterHandle to Handle)
Inequality(ParameterHandle, ParameterHandle)

Şunlara uygulanır