ParameterHandleCollection.Enumerator.Current Özellik

Tanım

Sıralayıcının geçerli konumundaki koleksiyondaki öğeyi alır.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

public:
 property System::Reflection::Metadata::ParameterHandle Current { System::Reflection::Metadata::ParameterHandle get(); };
public System.Reflection.Metadata.ParameterHandle Current { get; }
member this.Current : System.Reflection.Metadata.ParameterHandle
Public ReadOnly Property Current As ParameterHandle

Özellik Değeri

ParameterHandle

Sıralayıcının geçerli konumundaki koleksiyonda bulunan öğe.The element in the collection at the current position of the enumerator.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır