ParameterHandleCollection.IEnumerable<ParameterHandle>.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Toplulukta yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Reflection::Metadata::ParameterHandle> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.ParameterHandle>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::Metadata::ParameterHandle>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.ParameterHandle> IEnumerable<ParameterHandle>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.ParameterHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.ParameterHandle>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.ParameterHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.ParameterHandle>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of ParameterHandle) Implements IEnumerable(Of ParameterHandle).GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator<ParameterHandle>

Koleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir numaralandırıcı.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır