MethodBase.CallingConvention Özellik

Tanım

Bu yöntemin çağırma kurallarını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating the calling conventions for this method.

public:
 virtual property System::Reflection::CallingConventions CallingConvention { System::Reflection::CallingConventions get(); };
public virtual System.Reflection.CallingConventions CallingConvention { get; }
member this.CallingConvention : System.Reflection.CallingConventions
Public Overridable ReadOnly Property CallingConvention As CallingConventions

Özellik Değeri

CallingConventions

CallingConventionsBu yöntem için.The CallingConventions for this method.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.