MethodBase.MethodHandle Özellik

Tanım

Bir yöntemin iç meta veri gösterimine yönelik bir tanıtıcı alır.Gets a handle to the internal metadata representation of a method.

public:
 abstract property RuntimeMethodHandle MethodHandle { RuntimeMethodHandle get(); };
public abstract RuntimeMethodHandle MethodHandle { get; }
member this.MethodHandle : RuntimeMethodHandle
Public MustOverride ReadOnly Property MethodHandle As RuntimeMethodHandle

Özellik Değeri

RuntimeMethodHandle

Bir RuntimeMethodHandle nesnesi.A RuntimeMethodHandle object.

Uygulamalar

Açıklamalar

Tutamaçlar yalnızca elde ettikleri uygulama etki alanında geçerlidir.The handles are valid only in the application domain in which they were obtained.

Şunlara uygulanır